Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Czarna Dąbrówka

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Deklaracja dostępności - Gmina Czarna Dąbrówka

Gmina Czarna Dąbrówka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej:

 • Urzędu Gminy w Czarnej Dąbrówce,
 • Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce,
 • Zespołu Administracyjno-Ekonomicznego w Czarnej Dąbrówce,
 • Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej Dąbrówce,
 • Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Czarnej Dąbrówce,
 • Szkoły Podstawowej w Czarnej Dąbrówce,
 • Szkoły Podstawowej w Rokitach,
 • Szkoły Podstawowej w Nożynie
 • Szkoły Podstawowej w Jasieniu .

Data publikacji strony internetowej: 2014-01-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-29.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-11.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: extranet Joanna Paździerska.

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI - URZĄD GMINY

Urząd Gminy w Czarnej Dąbrówce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka .

Data publikacji strony internetowej: 2014-01-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-29

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń.

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:
Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po prawej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:

 • podwyższony kontrast
 • możliwość powiększenia liter
 • podświetlane linki
 • mapa strony
 • skala szarości
 • jasne tło

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI :
Deklarację sporządzono dnia 2021-03-30
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika podmiotu publicznego.

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Michał Klonowski
e-mail: dostepnosc@czarnadabrowka.pl
telefon: (59) 821-26-43

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 1. Główne wejście znajduje się przy ulicy Gdańskiej 5,
 2. Jest wydzielone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone znakiem pionowym,
 3. Do budynku prowadzą schody, oznaczone kontrastowo,
 4. Brak podjazdu i windy ułatwiającej wejście osobom niepełnosprawnym,
 5. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi,
 6. W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro, 2 piętro ) znajduje się korytarz , oznaczony kontrastowo,
 7. Na parterze znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych, jednak nie jest oznaczona znakiem piktograficznym i nie posiada uchwytu,
 8. Do Urzędu Gminy może wejść osoba z psem asystującym,
 9. W Urzędzie nie ma urządzeń ułatwiających słyszenie osobie z niepełnosprawnością słuchu np. pętli indukcyjnych,
 10. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Raport o stanie dostępności:

Oświadczenie o dostępności

To jest oficjalne oświadczenie o dostępności serwisu www.bip.czarnadabrowka.pl:

 1. Zgodność ze standardami
 • Serwis spełnia wytyczne W3C Web Content Accessibility Guidelines WCAG 2.0 na poziomie AAA.
 • Serwis jest zgodny z wytycznymi i zaleceniami Unii Europejskiej zawartymi w planie eEurope 2002 dla serwisów administracji publicznej.
 • Serwis jest zgodny ze standardem HTML 4.01.
 1. Pomoc w nawigacji
  Wszystkie strony zawierają okienko wyszukiwarki.
 2. Odnośniki
  Teksty odnośników są dobrane w taki sposób, aby w miarę możliwości były zrozumiałe nawet poza kontekstem zdania, w którym występują.
 3. Obrazki
  Wszystkie obrazki i grafiki prezentacyjne zawierają atrybuty alt z opisem. Strona nie zawiera obrazków czysto dekoracyjnych w kodzie HTML.
 4. Oprogramowanie związane z dostępnością
 • Intelligent Web Reader, program udźwiękawiający (ang. screen reader) dla Windows
 • JAWS, program udźwiękawiający (ang. screen reader) dla Windows. Dostępna jest czasowo ograniczona wersja próbna.
 • Window-Eyes, program udźwiękawiający dla Windows. Polska wersja dostarczana jest przez firmę E.C.E.
 • Home Page Reader, kolejny program udźwiękawiający dla Windows. Dostępne są czasowe wersje demonstracyjne.
 • Lynx, darmowa przeglądarka tekstowa polecana dla użytkowników niewidomych używających monitorów brajlowskich.
 • Links, darmowa przeglądarka tekstowa polecana dla użytkowników łączy o niskich przepustowościach.
 • Opera, przeglądarka graficzna posiadająca wiele cech związanych z dostępnością stron, np. skalowanie tekstu i grafiki, style użytkownika, wyłączenie pobierania obrazków ze strony itp. Darmowa wersja do pobrania; dostępna na Windows, Macintosha, Linuksa i inne systemy operacyjne.

Oświadczenie powstało w oparciu o dokument http://www.mimas.ceti.pl/dia/ i może być rozpowszechniane na analogicznych zasadach.

 

 

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2024-2025 (PDF, 831.63Kb) 2024-04-17 10:45:44 2
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Michał Klonowski

Data wytworzenia:
15 cze 2023

Osoba dodająca informacje

Sławomir Czajkowski

Data publikacji:
15 cze 2023, godz. 10:01

Osoba aktualizująca informacje

Michał Klonowski

Data aktualizacji:
17 kwi 2024, godz. 10:45